vikings säsong 2

Faktagranskning!

Det har gått ganska bra för Historychannel med sanningshalten i tv-serien Vikings. Ja om man bortser från att Danmark måste ha haft en landsänkning sedan medeltiden. Fjällen är oroväckande höga och kala för att ligga i Kattegatt (Danmark. Men det har jag skrivit om tillräckligt tidigare.

Kristna korsfäster?

Den hitintills största missen kom igår när Athelstan, munken som kidnappades i säsong 1 och nu mer är en fri viking, korsfästes av de kristna. Det finns väl inga belägg för att kristna skulle ha korsfäst sin fiender? Det är väl snarare så att det historiskt sett har varit judar och kristna som blivit korsfästa. Traditionen att korsfästa människor levande som tortyrmetod lär ha uppkommit ca 500 före Kristus i Persien, nuvarande Iran. På Jesu tid så var det mestadels Romare som använde denna tortyrmetod för att skända och plåga judar och kristna.

Uppspikad på korset!

Det finns inga belägga i alla fall inte språkligt för att det pågått korsfästningar med kors så som man avbildar Jesus i Våra svenska kyrkor. Det är vad i alla fall vad Gunnar Samuelssons doktorsavhandling i ämnet säger oss Crucifixion in Antiquity: An Inquiry into the Background of the New Testament Terminology of Crucifixion. Samuelsson har inte hittat några skriftliga källor som kan styrka att människor avrättats på ett kors. Det kan naturligtvis ha förekommit men det finns inte beskrivet i text. Troligtvis är det en saga och myt att Jesus blev uppspikad på ett kors. De allra flesta som blivit korsfästa har inte spikats upp på ett kors utan på ett eller annat sätt fästs vid en påle eller ett träd. Men det kan naturligtvis ha förekommit att man använde en tvärslå på pålen. Gamla avbildningar visar exempelvis Jesus med böjda armar vilket snarare tyder på att han bundits fast än spikats fast. Vilket leder oss in på en annan tvivelaktighet beträffande Athelstans korsfästning. Spikar genom händerna händerna!

Spikar genom händerna!

Känn på dina egna händer! tror du att du skulle kunna hänga kvar på ett kors om någon slagit spikar genom dina händer? Nej, just det! Spikarna måste fästas mellan strålbenet och armbågsbenet för att det ska fungera. Inte som på Athelstan i Vikings eller som Jesus i landets kyrkor, spikar genom händerna.

Skärpning HistoryChannel!

Leave a Reply